NWO zoekt (senior) Juristen (3 fte)

Location:
Den Haag
Education level:
wo
Hours:
24 - 38
Closing Date:
22 januari 2018
Reference:
3056

Informatie over organisatie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland door kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te bevorderen. De overtuiging van NWO is dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn en in onze groeiende behoefte aan kennis voorziet: om maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden, voor economische ontwikkeling en om onszelf en de wereld beter te begrijpen.

NWO is met een budget van ruim [800] miljoen één van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO investeert WO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en stimuleert het gebruik van onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale samenwerking.

NWO verandert. Een grote verandering is dat bij het in werking treden van de nieuwe NWO-wet op 1 februari 2017 NWO een structuur heeft met een raad van bestuur, een aparte NWO-Institutenorganisatie (NWO-I) en drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het nieuwe NWO wordt flexibeler, slagvaardiger, meer op samenwerking gericht en gaat beter inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap én maatschappij. Vanuit één NWO-gedachte is een belangrijk doel van de transitie om meer over disciplinaire grenzen heen te werken vanuit één samenhangende programmering. NWO heeft bovendien de ambitie om meer dan voorheen een agendabepalende rol in het Nederlandse wetenschapsbeleid op te eisen.

NWO is gericht op 5 aandachtsgebieden: Vrij onderzoek en talent, thematisch onderzoek en publiek private samenwerking, internationale samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten en NWO-Instituten (nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek).

Juridische Zaken 

In samenwerking met de overige organisatieonderdelen geeft Juridische Zaken invulling en uitvoering aan de NWO-strategie, onder leiding van het hoofd Juridische Zaken. Juridische Zaken is verantwoordelijk voor juridische advisering met betrekking tot de volgende onderwerpen: subsidierecht, contracten, valorisatie, intellectueel eigendom, privacy, governance, inkoop en aanbesteding en staatssteun. Daarnaast is Juridische Zaken verantwoordelijk voor de behandeling van bezwaren, beroepen, klachten en Wob-verzoeken. Juridische Zaken bestaat momenteel uit 12 medewerkers (8 juristen en 4 stafmedewerkers) werkzaam in Den Haag en Utrecht.

Vacature

 

We willen graag ons team (in Den Haag en Utrecht) structureel versterken en zijn daarom op zoek naar enthousiaste en gedreven:

(senior) JURISTEN (met beschikbaarheid van 24 tot max 38 uur)  M/V

Jouw rol

Er wordt van jou inzet in een breed takenpakket verwacht. Je adviseert de raad van bestuur, bedrijfsvoering en de domeinen onder meer op het terrein van het subsidierecht, contracten, intellectueel eigendom en aanbestedingen. Je vertegenwoordigt NWO in bestuursrechtelijke procedures. Tevens treed je (mede) op als secretaris van de Commissie Bezwaarschriften NWO/ZonMw. Een uitdagende en afwisselende baan voor een slagvaardig jurist die goed in teamverband kan werken.

Als jurist verricht je o.a. de volgende werkzaamheden:

 • optreden als secretaris van de Commissie Bezwaarschriften NWO
 • voeren van beroepsprocedures
 • adviseren over het primair proces; onder meer over subsidiebrochures, subsidiebesluiten en nieuwe financieringsinstrumenten
 • adviseren en beoordelen van (nationale en internationale) contracten
 • adviseren over inkoop en (Europese) aanbesteding
 • behandelen van klachtprocedures (onder meer inzake wetenschappelijke integriteit);
 • behandelen van Wob-verzoeken
 • geven van juridische input op bestaand en nieuw beleid en het signaleren van relevante juridische ontwikkelingen.

The NWO zoekt (senior) Juristen (3 fte) we are looking for:

een afgeronde universitaire opleiding met minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Je hebt gedegen kennis en ervaring, met name op het gebied van bestuurs(proces)recht, maar bij voorkeur ook op het snijvlak publiek/privaatrecht. Kennis en ervaring op het gebied van het aanbestedingsrecht en/of staatssteunrecht strekt tot aanbeveling. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, je communiceert goed, bent flexibel, creatief, slagvaardig en in staat je snel nieuwe onderwerpen eigen te maken.

More information

Wil je meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Miranda Noordermeer (via email secretaresse: b.vandeplassche@NWO.NL vanaf 8 januari 2018. Voor overige vragen kun je terecht bij Nicole Verhoeven (adviseur P&O), 070-3494989 en ook vanaf 8 januari 2018.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan ontvangen wij graag uiterlijk 22 januari 2018, jouw cv en motivatiebrief met daarin duidelijk aangegeven welke juridische expertise je voor NWO meebrengt en naar welke aanstellingsomvang jouw voorkeur uitgaat.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats vanaf de week van 29 januari 2018 in Utrecht.

 

Acquisitie stellen we niet op prijs!

We offer

Een afwisselende en betekenisvolle functie binnen de inspirerende wereld van wetenschap en innovatie. Samenwerken in een sterk, open en informeel team en een dynamische werkomgeving.

Wij bieden een aanstelling op basis van een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar en met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is maximaal € 5.512,- bruto per maand (schaal 11 of 12 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen), bij een 38-urige werkweek.

Daarnaast kent NWO o.a. de volgende arbeidsvoorwaarden: 

 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris;
 • 42 vakantiedagen per jaar op fulltime basis;
 • 8% vakantiegeld;
 • Een goede pensioenvoorziening;
 • Ruime opleidingsmogelijkheden;
 • Een gunstige ouderschapsverlofregeling.

 


Apply

Gender
I agree with the Privacy disclaimer

*Required fields.

Contact

Nicole Verhoeven Senior P&O-adviseur n.verhoeven@nwo.nl
Related links